Ultimate Texas Holdem Poker

Ultimate Texas Holdem Poker je igra na srečo, ki prihaja iz ameriških igralnih salonov. Med igralci je zelo priljubljen, ker ponuja zabavno igro z možnostjo visokih dobitkov.

ultimate

1. Mešanje in privzdigovanje kart

Igralci igrajo proti igralnici. Igra se izvaja z enim kompletom 52-ih kart, ki jih meša in deli krupje po vsakem krogu igre ali se za mešanje uporablja mešalnik kart. V primeru mešalnika se uporablja tudi drugi snopič kart, ki je v mešalniku pripravljen za naslednjo igro. Potem, ko so karte pregledane se morajo premešati tako, da se jih najprej obrne z licem navzdol, nakar se jih premeša na način “SOLATA”, ter končno še na klasičen način mešanja, ki ga mora krupje ponoviti tri do petkrat. V primeru mešalnika krupje nato vstavi karte v mešalnik in pritisne zeleni gumb, ki se nahaja na zgornji strani mešalca. Medtem pregleda drugi snopič, ki ga po končanem mešanju prvega snopiča vstavi v stroj in ponovi zgornji postopek. Prvi snopič je pripravljen za deljenje, drugega pa začne mešati mešalnik takoj, ko se začne delitev kart iz prvega snopiča.
Med potekom igre se karte ne pregledujejo, mešajo pa se zgolj na klasičen način, ki mora biti ponovljeno tri do petkrat (na IM, kjer ne uporabljajo mešalnika).
Po končanem ročnem mešanju mora krupje ponuditi karte v rezanje igralcem. Igralec, ki to opravi mora odrezati vsaj deset kart. Če nihče izmed igralcev ob mizi ne želi odrezati kart, mora to storiti krupje sam. Krupje odloži karte pred sabo – ob žlebniku- rezalno karto pred snopič kart, prime približno zgornjo polovico snopiča, jo položi na rezalno karto in preostale karte na vrh. Vse opravi z eno roko.

2. Igralna polja

Igralna miza UTH ima šest igralnih mest, pred vsakim so stavna polja, namenjena začetnemu vložku (ANTE in BLIND) in polje stave za nadaljevanje (PLAY). Poleg teh osnovnih stav vsebuje igra tudi dodatno stavo TRIPS. V igri lahko sodeluje največ šest igralcev. Vsak igralec lahko igra le na enem stavnem polju.

3. Stave

Vsaka igralna miza UTH ima označeno minimalno in maksimalno stavo, ki jih lahko vodstvo igralnice spremeni tudi med igro. Manjše in večje stave kot so označeni limiti niso dovoljene. Stave morajo biti igrane preden je podeljena prva karta.

4. Vrednost kart, deljenje kart in plačilo stav

Karte imajo vrednost, ki je zapisana na njih samih (AS, Kralj, …)
Za sodelovanje v igri mora igralec položiti začetni vložek (ANTE in BLIND, ki sta enaki) na za to označen prostor. Igralci, ki sodelujejo v igri in krupje dobijo po dve pokriti karti.
Krupje mora, preden prične deliti karte prvega kroga z gesto zapreti mizo (z desno roko opravi gib od skrajnega desnega do skrajnega levega igralnega polja). Med to gesto mora s pogledom preveriti pravilnost stav na igralnih poljih (minimalne in maksimalne stave, večkratniki osnovne stave, maksimalno število igralcev). Ko krupje povleče prvo karto iz kartnika, ni možno več staviti, odvzemati stav ali jih spreminjati oziroma so take stave neveljavne.
Krupje deli karte vsem igralcem, ki so pred tem stavili na ANTE in BLIND, kot dodatno stavo pa so lahko položili žeton na TRIPS, ki je dodatna stava na opisani igri. Karte se delijo kot pri igri BLACK JACK, od leve proti desni, po eno karto igralcem in krupjeju ter drugo karto po istem vrstnem redu. V tem trenutku igralci pogledajo svoji karti in se odločijo, ali bodo igrali dalje ali ne, oziroma izberejo možnost check. Kdor nadaljuje igro stavi 3-kratni ali 4-kratni znesek ANTE na stavno polje PLAY.
Ko so se vsi igralci izrekli o stavi, krupje z desno roko rahlo potrka po mizi, odloži (burn) eno karto, ter obrne naslednje tri karte, FLOP, to so skupne karte, ki so obrnjene z licem navzgor.
Ko igralec položi stavo, ne more več staviti ne spremeniti svoje stave.
Igralci, ki še niso položili stave play, lahko izbirajo ali bodo:
izbrali možnost naprej (check) ali stavili na play 2-kraten znesek svojih začetnih stav (ante).
Nato delivec na mizi odkrije še zadnji dve skupni karti (turn in river). Igralci, ki še niso stavili, lahko izbirajo ali bodo: odstopili (fold) ali stavili na play 1-kraten znesek svojih začetnih stav (ante).
Nato odkrije delivec svoji dve karti in naznani svojo kombinacijo iz petih kart. Delivec potrebuje par, da se kvalificira.
Pozor: Ultimate Texas Hold’em obravnava kvalifikacije na drug način kot ostale igre. Kadar se krupje ne kvalificira, to ne pomeni, da igralec avtomatično zmaga.

Ko se delivec kvalificira:

Delivec kombinira, od desne proti levi, igralčeve karte s skupnimi kartami, da pride do najboljše kombinacije iz petih kart.
Če igralčeva kombinacija premaga delivčevo, se play in ante plačata ena proti ena (even).
Če delivčeva kombinacija premaga igralčevo, stave play, ante in blind zgubijo.
Ko so kombinacije enakovredne, so play, ante in blind neodločeni (push).
Stava blind dobi, ko zmaga igralec s kombinacijo lestvice ali več. Če zmaga igralec s kombinacijo, ki je nižja od lestvice, je stava blind neodločeni (push).
Trips dobi, če ima igralec kombinacijo tris ali boljšo. Plačilna razmerja so prikazana v tabeli v točki 6.

Ko se delivec ne kvalificira:

Delivec od desne proti levi povrne vsakemu igralcu njegov ante. To naredi preden pogleda igralčeve kombinacije.
Nato delivec od desne proti levi izloči kombinacije igralcev in ostale stave ustrezno izplača. (glej zgoraj).

Opomba: Če ima igralec kombinacijo tris ali boljšo, dobi vedno trips, tudi če odstopi (fold).

5. Dobitne kombinacije, pobiranje in izplačevanje stav in kart

Lestvica zmagovalnih kombinacij je klasična poker lestvica od najnižje do najvišje kombinacije kot sledi:
najvišja karta,
par,
dva para,
tris,
lestvica,
barva,
full,
poker
barvna lestvica
kraljeva lestvica

Ko določi najugodnejšo kombinacijo prvega igralca z desne, jo napove in jo plača, če je močnejša od krupjejeve, napove PARI, če sta izenačena in pobere stave, če ima boljšo kombinacijo.
Izenačene so tiste stave, kjer se ne da določiti, kdo ima višjo kombinacijo, saj barva nima vpliva na višino kombinacije.
Ko krupje zaključi s plačevanjem na prvem stavnem polju, odstrani igralčevi karti in nadaljuje s primerjanjem kart in plačevanjem na ostalih stavnih poljih.
Blind bonus, ki se izplača za kombinacije, pri katerih zmaga igralec in dobi kombinacijo lestvice ali boljšo so:tabela 3

6. Trips bonus

Poleg običajnega pokerja, lahko igralec igra tudi »TRIPS BONUS« igro tako, da postavi stavo za to dodatno igro na stavno polje TRIPS, vendar pred podelitvijo prve karte. Stava za TRIPS igro velja samo za eno igro. Kombinacije in izplačila TRIPS-a so označene na igralni mizi.
Igralec bo izplačan glede na njegovo končno kombinacijo, ne glede na to, kako gre delivcu in ne glede na to, kdaj viša ali odstopi (fold). Tabela za izplačilo te stranske stave TRIPS (sidebet) je prikazana v nadaljevanju.

tabela 4

*ne vključuje vračila prvotne stave

Morebitne spore pri igri rešuje pooblaščeni inšpektor.